BADANIA DO LABORATORIUM

NA BADANIA DO LABORATORIUM OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY UMOWA NA BADANIA LABORATORYJNE : ALAB, ZOZ WĘGRÓW BADANIA LABORATORYJNE POBIERANE SĄ WTOREK      7.30  – 8.30 CZWARTEK 7.30 –  8.30 ZAPISY NA BADANIA USG Tel. (25) 792-32-80 lub 729 20 41 wew. 121 UMOWA NA BADANIA USG ZAWARTA Z ZOZ WĘGRÓW BADANIA RTG WYKONYWANE SĄ W PRZYCHODNI  REJONOWEJ W WĘGROWIE ul.…

PORADNIA ONKOLOGICZNA

Przychodnia Rejonowa w Węgrowie ul. Mickiewicza 5 Do poradni onkologicznej mogą zgłaszać się pacjenci bez skierowania po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu  25 792-45-15 Rejestracja Pacjentów czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

NOCNA POMOC LEKARSKA

ŚWIADCZONA JEST PRZY ULICY MICKIEWICZA 4 W WĘGROWIE  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD GODZ. 18:00 DO GODZ. 8:00 W SOBOTY I NIEDZIELE ORAZ W DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY CZAS  UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OBEJMUJE CAŁĄ DOBĘ tel. do NPL (025) 792-44-88 TEL. POGOTOWIA RATUNKOWEGO – 999 LUB (025) 792 49 56 Z TEL. KOMÓRKOWEGO – 112

PRAWA PACJENTA

Pacjent ma prawo do: 1) ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ; 2) INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA 3) ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA; 4) WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH; 5) ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH; 6) POSZANOWANIA INTYMNOŚCI…

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POCZEKALNI POZ

Drogi pacjencie: Przygotuj się do wizyty. Zabierz posiadaną dokumentację medyczną. Na wizytę przyjdź 5 minut przed wyznaczonym terminem. Nie ma sensu przychodzenia wcześniej. Jeżeli to możliwe przyjdź bez osoby towarzyszącej  Od razu po wejściu do przychodni POZ zdejmij odzież wierzchnią i zostaw we wskazanym miejscu. Rzeczy zbędne takie jak torby, plecaki, zakupy itp. zostaw w…