Dla pacjentów leczonych przewlekle realizujemy e-recepty w ciągu 24 godzin. Pacjent zgłasza zapotrzebowanie na receptę poprzez poniższy formularz.

Do wydania e-recepty konieczne są dane pacjenta z numerem PESEL i numer telefonu komórkowego. Po przesłaniu zapotrzebowania nasz zespół weryfikuje Państwa zamówienie na e-receptę. Następnie przesyłamy mailowo gotową do zrealizowania receptę.