O potencjale i efektach każdego przedsięwzięcia decyduje starannie dobrany zespół ludzi.

Nasz stanowią osoby, które lata swojej nauki, pracy i doświadczenia poświęciły medycynie. Ich poświęcenie oraz profesjonalizm zostały sprawdzone i zweryfikowane na przestrzeni wielu lat pracy w placówkach ochrony zdrowia na terenie Węgrowa i poza nim.

Począwszy od października 2020 roku rozpoczęliśmy działalność, która w sferze ochrony zdrowia wnosić będzie nową i stale wzrastającą wartość.

Mając na uwadze oczekiwania naszych pacjentów będziemy realizować szereg działań mających na celu:

  1. Podnoszenie kwalifikacji naszego personelu.
  2. Świadczenie usług zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą i zaangażowaniem.
  3. Wdrożenie systemów prowadzących do podniesienia stanu zdrowia pacjentów.
  4. Prowadzenie Centrum Medycyny Rodzinnej „Hipokrates” zgodnie z najwyższymi standardami oraz obowiązującym prawem.