Pacjentem Centrum Medycyny Rodzinnej „Hipokrates” można zostać na dwa sposoby.

I sposób: Przyjdź do przychodni i wypełnij dokumenty, które udostępnią Ci pracownicy rejestracji.

II sposób: Wystarczy wypełnić deklarację wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ i przynieść do naszej przychodni. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

Deklaracja wyboru – Lekarz
Deklaracja wyboru – Pielęgniarka
Deklaracja wyboru – Położna