Zasady rejestracji w Centrum Medycyny Rodzinnej „Hipokrates”

  • Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku
  • Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej
  • Rejestrując się osobiście należy wypełnić deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej dostępne w rejestracji przychodni oraz na dole strony internetowej, na której się znajdujesz.
  • W przypadku gdy pacjent jest zapisany do innej przychodni, proces przepisania wygląda tak samo jak w sytuacji pierwszego zapisu – poprzez wypełnienie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.

Dokumenty niezbędne do zapisania się w naszej przychodni

  • dowód tożsamości,
  • dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta mogące wpłynąć na przyjęcie poza kolejnością

Poza kolejnością przyjmowane są następujący pacjenci:

– Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

– Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,

– Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz kombatanci,

– Uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,

– Weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ustalanie terminu wizyty:

Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

Pozostałe informacje

– Pacjent może być przyjęty tylko w przypadku, gdy posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.

– W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym rejestracji w dowolnej formie.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.

– W przypadku wystąpienia schorzenia przewlekłego, wizyty są realizowane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

Deklaracja wyboru – Lekarz
Deklaracja wyboru – Pielęgniarka
Deklaracja wyboru – Położna