Regulamin porad psychologicznych

Wizyty umawiamy osobiście lub telefoniczne. Czas trwania wizyty to 1h zegarowa, w przypadku spóźnienia jej czas ulega odpowiedniemuskróceniu. W przypadku wizyt dotyczących dzieci pierwsza wizyta przewidziana jest dla rodziców lubopiekuna prawnego. Każda umówiona wizyta będzie potwierdzona po uprzednim jej przedpłaceniu. Przedpłata powinna być dokonana w dniu rezerwacji W przypadku udokumentowanych zdarzeń losowych jest możliwość przeniesienia…